แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียง ใกล้บ้านใกล้ใจ ระดับตำบล,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ โควิด-19 ชาวตำบลพันนาเราต้องรอด

02 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
02 สิงหาคม 2564

ฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านหนองหอยคัน โดยเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
02 สิงหาคม 2564

งานป้องกันฯ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขต 1,2 ร่วมกันขุดลอกร่องระบายน้ำ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในห้วงฤดูฝน บริเวณบ้านพันนา ทั้ง 3 หมู่

29 กรกฎาคม 2564

ขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดเส้นทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 11,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพันนาและผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองทอง หมู่ 11

22 กรกฎาคม 2564

ทีมงานป้องกัน ฯ ใส่ปุ๋ยต้นทองอุไร  บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านโมน - วัดศรีบุญเรือง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
21 กรกฎาคม 2564

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

นำทีมโดย นายกเทศมนตรีตำบลพันนาและคระผู้บริหาร ทีมงานป้องกันและพนักงานเทศบาลตำบลพันนา

20 กรกฎาคม 2564

จัดการขยะต้นทาง ม.7 ม. 8 และ หมู่ 9 โครงการขยะไม่สวยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

20 กรกฎาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลพันนาได้รับเกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิลยาลัยราชภัฎสกลนคร

19 กรกฎาคม 2564

จัดการขยะต้นทาง บ้านพันนา ๓ หมู่ ณ ศาลาประชาคม วัดดอนกรรม,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
15 กรกฎาคม 2564

ขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านเมืองทอง หมู่ 11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
15 กรกฎาคม 2564

นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมใจทาสีรั้วสำนักงาน,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสภา ฯ เทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
09 กรกฎาคม 2564

งานป้องกัน ฯ เทศบาลตำบลพันนา ออกปฏิบัติการล้างทำความสะอาดบริเวณสะพานข้ามลำน้ำยามบ้านโมน,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

พร้อมทั้งได้ทาสีสะพานใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมายามค่ำคืน ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

06 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลพันนา ออกแจกจ่ายเวชภัณฑ์ยา เพื่อป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
02 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (199 รายการ)