แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,591
เดือนที่แล้ว
1,826
ปีนี้
18,324
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
132,435
ไอพี ของคุณ
34.200.252.156ทำความสะอาดถนนสายบ้านพันนา-บ้านถ่อน,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
16 พฤศจิกายน 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองปลาเข็ง ม.8 11/11/2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านพันนา ม.1 และบ้านถ่อน ม.3 10/11/2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

ซ่อมบำรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านคำตานา หมู่ที่ 6 งานกิจการประปาเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ซ่อมบำรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านคำตานา หมู่ที่ 6
งานกิจการประปาเทศบาลตำบลพันนา

30 ตุลาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลพันนา บ้านคำตานา หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
27 ตุลาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 11,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
07 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพันนา  ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพันนา  ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563

29 กันยายน 2563

โครงการประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำตานา หมู่ที่6 ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงเรื่องแนวทางดำเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

28 กันยายน 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้านหนองไผ่ยาวหมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลพันนาออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านหนองปลาเข็ง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลพันนาออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน  ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลพันนา  ณ บ้านโมน บ้านเมืองทอง และบ้านแย้  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  

23 กันยายน 2563

ศึกษาดูงานธานาคารน้ำใต้ดิน ที่ตำบลโคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
18 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านพันนาหมู่ที่ 1 ,12  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  

17 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านพันนาหมู่ที่ 10  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  

16 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านคำตานา วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563  

15 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)