แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

แนะนำเทศบาล

 

 

      ตำบลพันนา เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านดุง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านพันนา

หมู่ 2 บ้านโมน

หมู่ 3 บ้านถ่อน

หมู่ 4 บ้านงิ้ว

หมู่ 5 บ้านแย้

หมู่ 6 บ้านคำตานา

หมู่ 7 บ้านหนองหอยคัน

หมู่ 8 บ้านหนองปลาเข็ง

หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ยาว

หมู่ 10 บ้านพันนาใต้

หมู่ 11 บ้านเมืองทอง

หมู่ 12 บ้านพันนานคร


สภาพทั่วไปของตำบล 


มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม


อาณาเขตตำบล 


ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


จำนวนประชากรของตำบล 


จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,036 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,538 หลังคาเรือน


ข้อมูลอาชีพของตำบล 


อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 


1. กู่พันนา (ปราสาทขอมบ้านพันนา)
2. ศูนย์ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลพันนา
3. บึงคำอ้อ

 

คำขวัญประจำตำบลพันนา

 

***********************************

 

ศรีภูมิเผ่าภาษา ปู่ตาผู้ทรงธรรม

แม่นางคำเจ้าหอ บึงคำอ้อบ่อน้ำใส

งามผ้าไหมมัดหมี่ ปั้นข้าวจี่มหึมา

ตื่นตาศิวลึงค์ สวยสุดซึ้งถิ่นพันนา