แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
1,662
ปีนี้
18,472
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
132,583
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP13 ก.ค. 2563
2คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น9 ก.ค. 2563
3คู่มือปฏิิบัติงานพัสดุ9 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป)24 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี24 มิ.ย. 2563
6คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล19 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ18 มิ.ย. 2563
8คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 22 พ.ย. 2562

1