แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ลำดับรายการวันที่
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล7 พ.ค. 2564
2การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง7 พ.ค. 2564
3กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2564
4ทดสอบ13 ก.ค. 2563
5หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร26 มิ.ย. 2563
6หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร17 มิ.ย. 2563
7หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากร22 พ.ย. 2562
8หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร3 ก.ย. 2562
9หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ3 ต.ค. 2559

1