แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
2สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
3สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์3 พ.ค. 2564
4สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
5สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการดำเนินงานของศูนย์ยุตธิรรมตำบลพันนา3 พ.ค. 2564
6สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
7สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
8สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
9สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
10ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 มิ.ย. 2563

1