แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
148
เดือนที่แล้ว
1,662
ปีนี้
18,543
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
132,654
ไอพี ของคุณ
3.94.21.209

ลำดับรายการวันที่
1การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี256213 ก.ค. 2563
2มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2561-25652 มี.ค. 2563
3หลักเกณฑ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน6 ม.ค. 2563
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
5หลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 ม.ค. 2563
7รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน24 ต.ค. 2562

1