แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,514
เดือนที่แล้ว
2,513
ปีนี้
18,378
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
152,356
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
2รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน7 ต.ค. 2563
3การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี256213 ก.ค. 2563
4มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2561-25652 มี.ค. 2563
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 ม.ค. 2563
6หลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
8หลักเกณฑ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน6 ม.ค. 2563
9รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน24 ต.ค. 2562

1