แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
โทรศัพท์:0822057792นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา
โทรศัพท์:0611297985นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักฌทศบาล
โทรศัพท์:081-264-1312นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 087-003-7735นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์: 0898434423ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ
โทรศัพท์:0819644491นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์:0854621711สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์:061109009นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถนายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกันนางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไปนายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิงนายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิงนายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิงนายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิงนายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิงนางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการนางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล