แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
1,662
ปีนี้
18,472
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
132,583
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10

นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็กนายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการนางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล


นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก