แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์:0621805520ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็กนายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการนางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล


นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก