แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
3,120
ปีนี้
14,803
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
148,781
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ว่าง
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝำยบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์: 0885721158นายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย