เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
photo รายงานการประชมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo รายงานการประชุมสัมยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27/4/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานการประชุสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลพันนา