เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ
photo จากปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาดและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุป มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6 / ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา