messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com
ID LINE : 0812641312
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901
ID LINE : 0903423901
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3
ID LINE : 0885776933
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
ID LINE : 0866424664
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520
ID LINE : Janyapa2520
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789
ID LINE : 0813204789
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735
ID LINE : 0870037735
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
ID LINE : 0899429280

× เทศบาลตำบลพันนา