messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ

× เทศบาลตำบลพันนา