ชื่อเรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : การซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (6,000 ตารางวา) ตามประกาศ เทศบาลตำบลพันนา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : 7qxQlfDFri125017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้