ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-4693 สน ระยะทางที่เข้าซ่อม 66,905 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง