ชื่อ - นามสกุล :นายสนั่น ชินมา
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารเทศบาลตำบลพันนา
หน้าที่ในกลุ่ม :