ชื่อ - นามสกุล :นายไกรทอง นามกาสา
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล