ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงิน
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิรับเงิน พบปัญหาเงินไม่โอนเข้าบัญชี สามารถแจ้งข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร: 042-729392 ได้ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : PVU4xIuSat115455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้