ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด (พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง) เทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง