ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำใบสำคัญรับเงินค่าน้ำประปาแบบมีก็อปปี้ในตัว สำหรับงานกิจการประปาเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง