ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงกล่องควบคุมปั๊มน้ำ (กล่องโอเวอร์โหลด) ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง