ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมติดตั้งชักโครกห้องน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง