ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายศักดิ์ดา ฤทธิ์เดช-บ้านนางสาคร สิสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง