ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง