ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง