ชื่อเรื่อง : ซื้อไฟฉายแบบสวมศรีษะ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง