เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 464
folder รายงานการประชุมสภา
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo รายงานการประชมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo รายงานการประชุมสัมยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27/4/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานการประชุสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง