เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 446
account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0629956721
ID LINE : 0629956721
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0629956721
ID LINE : 0629956721
นายสิริกร เนื่องจากจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
ID LINE : 0822057792
นายสิริกร เนื่องจากจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
ID LINE : 0822057792
นายสุทัศน์ นามเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0819668121
ID LINE : 0819668121
นายสุทัศน์ นามเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0819668121
ID LINE : 0819668121
นายสะเทียน ใจปัดชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0847867811
ID LINE : 0847867811
นายสะเทียน ใจปัดชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0847867811
ID LINE : 0847867811
นายสวัสดิ์ อินทวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0837521574
ID LINE : 0837521574
นายสวัสดิ์ อินทวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0837521574
ID LINE : 0837521574
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง