messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
นางสาวศุภรัตน์ แก้วกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0821145233

× เทศบาลตำบลพันนา