เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 489
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง