เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพันนนา
ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย เร่งแก้ไขสาธารณูปโภคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

visibility สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์


สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
เป็นรูปปราสาทขอม รวงข้าว และรูปการจับมือ รูปปราสาทขอม หมายถึง เป็นสถานที่โบราณที่ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวงข้าว หมายถึง ดินแดนแห่งเกษตรกรรม รูปการจับมือ หมายถึง การแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่

image สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทขอมบ้านพันนา [22 พฤศจิกายน 2562]
ศิวลึงค์สมัยขอม [22 พฤศจิกายน 2562]
โครงการตามรอยพระยุคลบาท [22 พฤศจิกายน 2562]
 
image สินค้าพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลพันนา ศูนย์ผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลพันนา [22 พฤศจิกายน 2562]
 
folder นโนบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน


× เทศบาลตำบลพันนา