messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพันนา[24 พฤษภาคม 2567]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเก็บขยะบริเวณจุดกลับรถ เขตทางหลวงหมายเลข ๒๒ [20 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลพันนา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลัสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [15 พฤษภาคม 2567]
กองช่าง เทศบาลตำบลพันนา ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหายที่บ้านคำตานา ม.6[8 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่อง ร้องเรียนปัญหาการใช้น้ำประปา เทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การรับสมัคร อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศรับสมัครงาน

folder ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

folder นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 343
เดือนนี้2,564
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)114,396
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทขอมบ้านพันนา[22 พฤศจิกายน 2562]

ศิวลึงค์สมัยขอม[22 พฤศจิกายน 2562]

โครงการตามรอยพระยุคลบาท[22 พฤศจิกายน 2562]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลพันนา