messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
visibility สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์

สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
เป็นรูปปราสาทขอม รวงข้าว และรูปการจับมือ รูปปราสาทขอม หมายถึง เป็นสถานที่โบราณที่ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวงข้าว หมายถึง ดินแดนแห่งเกษตรกรรม รูปการจับมือ หมายถึง การแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่

× เทศบาลตำบลพันนา