เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 มีนาคม 2566
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพันนา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
2 กรกฎาคม 2565
photo มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
21 มิถุนายน 2565
insert_drive_file HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อกลุ่มเปราะบาง ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
13 มิถุนายน 2565
เลขที่ 014/2565 find_in_page เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
22 เมษายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์การเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
22 เมษายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
22 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
5 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
4 เมษายน 2565
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 142
4 มีนาคม 2565
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 149
1 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลพันนา พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตี้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 169
22 กุมภาพันธ์ 2565
photo แอปพลิเคชั่น (Land Use Plan) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 169
12 มกราคม 2565
insert_drive_file รายงานการบริหารจัดการการใช้พลังงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
10 มกราคม 2565
insert_drive_file การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
7 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 196
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลพันนา