เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 กรกฎาคม 2566
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
7 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถ่อน-หนองหอยคัน) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
30 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
24 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
24 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
13 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
8 มีนาคม 2566
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพันนา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
8 มีนาคม 2566
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องงดเผาตอซังข้าว grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
3 ตุลาคม 2565
find_in_page รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
22 กันยายน 2565
insert_drive_file ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
10 กันยายน 2565
insert_drive_file การจัดทำข้อมูลตลาดในพื้นที่และหัวข้อการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
1 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและวํฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เทศบาลตำบลพันนา โดย : admin เปิดอ่าน : 2
2 กรกฎาคม 2565
photo มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 143
21 มิถุนายน 2565
insert_drive_file HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อกลุ่มเปราะบาง ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 131
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
13 มิถุนายน 2565
เลขที่ 014/2565 find_in_page เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 131
2 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประชามสัมพันธ์การติดตั้งป้ายรุกล้ำที่สาธารณะ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลพันนา