messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0885721158
นายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย

× เทศบาลตำบลพันนา