messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 1279 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ วัดป่าบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ วัดป่าบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒาราม บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒาราม บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างกั้นห้องอลูมิเนียมลูกฟูก (กระจกสีชา) ห้องทำงานกองคลัง ขนาด 4x4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนนโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายกาญจ์ ทุมวงศ์-สามแยกถนนสายสร้างแป้น ตำบลพันนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสนามเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น)สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ทะเบียน กธ 5213 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) กล้องถ่ายภาพสำหรับกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.95 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.95 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.95 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลพันนา (สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลพันนา (สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจัดหารถเกรดเดอร์และรถบดอัดบริเวณรอบสระหลวงบ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเป็นช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และใช้เป็นที่เก็บไฟล์เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ www.panna.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองคลังเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการขุดขนย้ายดินลูกรังออกจากสระหลวงหนองหอยคัน บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการขุดขนย้ายดินลูกรังออกจากสระหลวงหนองหอยคัน บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างจัดทำสำเนาและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0021 (กองคลัง) เทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตกหลังศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยสาธารณะ ศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปรีชา อักษรดี-โรงเรียนบ้านคำตานา) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปรีชา อักษรดี-โรงเรียนบ้านคำตานา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักคอยสาธารณะ ศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตกหลังศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อทราย เพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงระหว่างฝนตกหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลพันนา (รายที่ 2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้นตาม โครงการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนบริเวณที่สาธารณะบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ (กองคลัง) เทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพันนา หมู่ที่ 1 (สายร้าน ส.เจริญการไฟฟ้า-ลำน้ำยาม) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
1 - 50 (ทั้งหมด 381 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× เทศบาลตำบลพันนา