เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์: 0813204789
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชไมพร สินอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× เทศบาลตำบลพันนา