messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลพันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การประชุมประชาคมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชุมซักซ้อมในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
find_in_page การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการจัดการสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการจัดการสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
find_in_page การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลพันนา