messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลพันนา ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง พร้อมหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา
รายละเอียด : วันที่20 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลพันนา ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง พร้อมหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขตเลือกตั้งที่ 1(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลพันนา